FREE Bitcoin & Favorite links & Oblíbené odkazy

Na stránce Freebitco.in vyděláváte každou hodinu Bitcoiny jednoduchým opisováním Captcha kódu.
Opíšete kód a poté probíhá losování, kde podle vylosovaného čísla můžete získat od 0,00000400 BTC po 0,4 BTC!

Pro registraci do Freebitco.in potřebujete jen adresu Vaší
bitcoinové peněženky a emailovou adresu (ta ale není nutná). Vše je jinak samozřejmě zcela anonymní.

Po přihlášení máte v horní liště FREE PLAY, což je samotné losování, dále MULTIPLY BTC, kde můžete na principu rulety vsadit určitou částku a vyhrát násobek. Tímto způsobem se dají velmi rychle a jednoduše rozmnožit vaše Bitcoiny (viz video)!
Dále je odkaz REFER pro získávání dalších členů. Za každého nového člena, přivedeného přes váš referral link získáváte odměnu ve výši poloviny toho, co získal z free losování (např. váš referer získá 0.00000456 BTC a na váš učet se připíše dalších 0,00000228 BTC zcela bez práce).
Bitcoiny jsou odesílány každé pondělí, pokud máte na svém účtu minimálně 0,00030000 BTC.
Seznam nejčastějších otázek naleznete pod FAQ, heslo si změníte v záložce PROFILE, pokud chcete na stránce inzerovat, tak použijte ADVERTISE a statistiky o platbách a výhercích naleznete pod STATS.

Registrace přes odkaz: http://freebitco.in/ (50% refback!)

Tabulkové odměny za vylosované čísla se průběžně každý den mění o několik satoshi nahoru nebo dolu. Stává se občas, že vám padne vyšší číslo, viz obrázek. Vyhrané satoshi pak ještě rozmnožte v Multiply game. Nově je Multiply game doplněná systémem „Auto betting„, takže znásobení zisků je o dost rychlejší a jednodušší!

 

>>>100 % Ověřený Platící Mining BTC na počítači<<<

 

English:

Freebitco.in earns Bitcoins every hour by simply typing Captcha code.
Describe the code and then draw the draw where the winning number can be obtained from 0,00000400 BTC to 0,4 BTC!

To register with Freebitco.in, you need only the address of your
bitmap wallet and email address (but this is not necessary). Everything is, of course, completely anonymous.

Upon logging in, you have FREE PLAY, which is the draw itself, MULTIPLY BTC, where you can place a certain amount and win a multiple on the principle of roulette. This way you can quickly and simply multiply your Bitcoins (see video)!
Next is the REFER link to retrieve other members. For every new member brought through your referral link, you get a reward of half what he has earned from the free lottery (eg your referer will get 0.00000456 BTC and your next account will be credited to 0.00000228 BTC completely out of work).
Bitcoins are sent every Monday if you have at least 0.00030000 BTC on your account.
For a list of frequently asked questions, go to the FAQ, change the password in the PROFILE tab, if you want to advertise on the page, then use ADVERTISE, and STATS for statistics and payments.

Register via link: http://freebitco.in/ (50% refback!)

Table wins for winning numbers are continually changing each day by several satoshi up or down. It happens occasionally that you get a higher number, see picture. Then you can multiply the winning satoshi in the Multiply game. Newly, Multiply game is complemented by " Auto betting ", so multiplying profits is faster and easier!

 

>>>100 % Certified Paying Mining BTC on the Computer<<<

 

 

CZIN.eu

Copyright © 2018-2030 Výdělky na internetu. All Rights Reserved.